Up Home Blog About
Brother Nature

When elements
Form elements
You're in

Then those may be
Your elements
To givePoëtica Noëtica

Het gloren van de eerste vale stralen
Een lange tocht door duisternis en dal

ik kan weer kijken in diverse talen
ik kan weer zien, er is weer een heelal

van fysica - structuur van elegantie
tot liefde - innig vrederijk gewoel
en terug - want schoonheid schuilt in resonantie
de brug van binnenbuiten is het doel

steeds een beetje meer bagage
van de kennis naar de wijsheidEntropie

Een blik gewaagd voorbij het doek van orde
Waar regelmaat en logica en definities
Geen waarheid trouwe dienst bewijzen

De geest van het wezen dat
de poort bewaakt is dan
van kwade wil wanneer
behoudsdrang zich ketent
aan onverdraagzame gemakzucht

Maar het stormt, en eerdaags
zal een welgemikte bom
de poort doen splijten
Dat oude doek in tweeën rijten

Het Mysterie is een wijzerloos kompas
Selfreferential Fear

Wanneer de zelfverwijzingsfeedbackloop inteert
Zich afkeert van het hoger doel

De waarschuwing van Russell weer vergetend
En steeds meer dingen minder zeker wetend

Jachtigheid hangt dagen in de lucht
Na elke vlucht van lering en vermaak

Gejaagd is de prooi
van het monster dat het niet kent

Maar door zijn vlucht creëert de denker duivelsverzen
die door nachtelijke recitatie het isolement
van drager optrekt tot hij als een stikkend varken
nog slechts een schreeuw kan stoten naar de luiken
die zich om hem sloten en daarmede alle energie en levenskracht
aan het monster voerend dat op zijn beurt, zeer vereerd,
zich dóór de prooi aan and'ren snelt te laven

Opgesloten angst maakt van ons allen slaven-->