Up Home Blog About

Het ollekebollekeDactylus.' Dactylus.'
Ollekebolleke
Tweemaal vier regels
Die rijmen aan 't slot

Kreet, thema, één woord met
Zeslettergrepigheid
Moeilijk te maken
Maar wat een genot.'

Dit is een ollekebolleke wat Drs. P schreef over het ollekebolleke. Het voldoet uiteraard aan alle regels, die - aangevuld bij de inhoud van het versje - voorschrijven dat de eerste regel een kreet of uitroep moet bevatten, de tweede regel het thema van het ollekebolleke, de eerste en tweede regel geen enjambementen mogen bevatten. Het ollekebollekewoord moet dus zeslettergrepig zijn, bestaan uit twee dactyli en de klemtoon hebben op de vierde lettergreep.

Het is een plezier om een ollekebolleke te maken en nog verdraaid lastig om zowel reglementair alles op orde te hebben als scherp of humoristisch uit de hoek te komen.

ReferentieDataverzameldrift

Tjonge, da's nieuw voor mij
Leve verwondering
Liefst raak ik soms bij een
Tijdzee gestrand

Datatsunami vraagt
Oncontroleerbaarheid
Alles houdt toch wel met
Alles verbandBureaucraat, zie

Regeltjes, regeltjes,
Regeltjes, regeltjes
Regeltjes, regeltjes,
Regelt het wel

Rara die regeltjes
Regel-voor-regelig
Leer je nauwkeurig
En dit gaat niet snelZielerust

Vrome bescheidenheid
Binnen de bomgordel
Waarom is buiten
Toch zo vol van pijn?

Blijken toch altijd die
Abrahamitische
Monotheïstische
G'leuven te zijn